Зарплата і Управління Персоналом для України

«Зарплата и Управління Персоналом для України» — програма масового призначення, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання, пов'язані з розрахунком заробітної плати персоналу і реалізацією кадрової політики, з урахуванням вимог законодавства і реальної практики роботи підприємств. Вона може успішно застосовуватися в службах управління персоналом і бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених в ефективній організації роботи співробітників, для управління людськими ресурсами комерційних підприємств різного масштабу.
Можливості
Обмеження базової версії
Ліцензування
Сервісне обслуговування
Вартість
Ведення обліку діяльності декількох організацій
+
За допомогою прикладного рішення можна вести кадрову управлінську й облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні фізичні особи — підприємці (ФОП).

Прикладне рішення також може використовуватися на підприємствах холдингової структури, що складаються з декількох організацій, що оформлені як юридичні особи або фізичні особи — підприємці (ФОП). Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку персоналу — управлінського та регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або ФОП).
Планування потреб у кадрах
+
Планування потреб у людських ресурсах здійснюється в кадровому плані. Вихідні дані для планування можуть надходити з виробничих систем. Кадровий план дозволяє запланувати організаційно-посадовий склад, подієвий план змін організаційно-посадового складу, фонд витрат на оплату праці. За допомогою звітів про стан кадрового плану можна одержати оцінку ефективності робіт з набору співробітників, кількість вакантних робочих місць.

Автоматизація підбору персоналу

Подсистема подбора персонала предназначена для документирования и автоматизации процесса подбора и оценки кандидатов. Подсистема обеспечивает хранение личных данных о кандидатах, как о физических лицах; хранение материалов, появляющихся в процессе работы с кандидатом, начиная от резюме и до результатов анкетирования; подготовку встреч с кандидатами и регистрацию принятых решений вплоть до принятия на работу. Основной инструмент системы — автоматизированное рабочее место менеджера по персоналу, при помощи которого можно осуществлять все этапы работ по заполнению вакантных рабочих мест.
Управління навчанням персоналу
+
Підсистема навчання персоналу дозволяє планувати навчання співробітників на внутрішніх і зовнішніх курсах навчання Зберігати структуру курсів, список компетенцій, які можуть бути підвищені завдяки курсу. Фіксація факту проходження курсів і механізм проведення атестацій дозволяє контролювати ефективність навчальних заходів.
Управління компетенціями
+
Для управління компетенціями програма забезпечує оцінку персоналу, серед іншого, контроль результатів і якості оцінки. На підставі оцінки працівника (атестації) приймаються ключові кадрові рішення: прийом на роботу, ротації, зміна оплати праці, звільнення.
Управління фінансовою мотивацією працівників
+
«Зарплата і Управління Персоналом для України» дозволяє розробляти й застосовувати схеми фінансової мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. При розробці схем мотивації може бути використана довільна кількість видів нарахувань, при цьому є можливість конструювати сам алгоритм розрахунку нарахування.
Планування зайнятості персоналу
+
Прикладне рішення дозволяє вирішити одну з основних завдань планування використання робочого часу — планувати проведення заходів та участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також призначати наради й зустрічі працівників підприємства. Для уникнення «накладок» в використанні приміщень Зарплата та Ууправління персоналом надає відомості про використання приміщень підприємства, в яких ці заходи проводяться.

Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на підставі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них співробітників підприємства, при цьому враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток співробітників підприємства і перелік запланованих відпусток. Для затвердження графіка відпусток у програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.
Облік кадрів і аналіз кадрового складу
+
«Зарплата і Управління Персоналом для України» передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Облік стажу роботи в організації ведеться автоматично в розрізі видів стажу. Всі документи, що виконують будь-які розрахунки в залежності від стажу, автоматично визначають тривалість стажу від дати прийому в організацію. Крім того, реалізовано розрахунок пільгових видів стажу та облік стажу до прийому на роботу в організацію. Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будується широкий перелік звітів. Серед звітів — списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації тощо. Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку. У програмі формуються всі необхідні відомості для подання у військкомати.
Трудові відносини, кадрове діловодство
+
«Зарплата і Управління Персоналом для України» підтримує ведення штатного розкладу організацій з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

У програмі автоматизовано кадрове діловодство, включно із заповненням уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, табелів обліку використання робочого часу (форма П-5), звільнення з організації (форма П-4).

На підставі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 «Особова картка».

Відповідно до затвердженого графіка відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форма П-3). Ведеться облік використання відпусток. Є можливість відображати відпустки різних видів, у тому числі по вагітності та пологах, по догляду за дитиною, додаткову щорічну відпустку, додаткову відпустку на дітей, чорнобильську відпустку, навчальну відпустку, відпустку за свій рахунок тощо. Передбачені звіти для аналізу використання відпусток.

Ведеться облік заохочень та стягнень. На підставі документа може бути запроваджено нарахування премії або іншого разового нарахування або утримання.

Заплановані відрядження працівників реєструються в програмі, при цьому підготовляються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються посвідчення (уніфікована форма).
Розрахунок і облік заробітної плати
+
Для розрахунку та обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність як менеджерів, які приймають рішення по розмір заробітної плати персоналу, так і бухгалтерів — розраховувачів заробітної плати. Автоматизовані:

 • розробка схем мотивації працівників;
 • розрахунок заробітної плати, що залежить від виробітку;
 • розрахунок широкого кола нарахувань — від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку.
 • гнучке настроювання використовуваних нарахувань і утримань, в тому числі можливість розрахунку сум нарахувань від сум на руки.
Для розрахунку сум нарахувань і утримань в управлінському й регламентованому обліку є можливість використовувати довільні формули, в яких крім описаних користувачами і зумовлених показників (кількість оплачених днів / годин, тарифна ставка та ін.), Допускається застосовувати арифметичні дії («+», «-», «/», «*»), математичні функції (Макс, Мін, Окр, Цел) і умовні вирази.

«Зарплата і Управління Персоналом для України» забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції та послуг. Автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати, міжрозрахункових виплат та депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

Реалізовано основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: тарифна (з використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і відрядна, а також їх варіанти — погодинно-преміальна, відрядно-преміальна, непрямо-відрядна та комісійна форми. Підтримується співпраця з працівниками на умовах укладання договору цивільно-правового характеру (ЦПХ).

Гнучкий механізм обліку використання робочого часу дозволяє описувати графіки роботи згідно з прийнятою на підприємстві схемою і реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи. Для економії часу при заповненні графіка роботи доступне автозаповнення за визначеними шаблонами, зокрема з урахуванням вечірніх і нічних годин, наприклад змінний графік доба/дві або доба/три. При автозаповненні можуть опціонально враховуватися святкові дні. Реалізована можливість введення докладних і / або зведених табелів обліку робочого часу як первинних документів. Дані табелів використовуються системою при нарахуванні зарплати.

З метою забезпечення роботи на підприємствах з великою кількістю працівників основні розрахункові документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на перерахування внесків, табличних частин розрахунку заробітної плати. Автоматизовано процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення система автоматично сторнує невірні записи минулого періоду.

Передбачено автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії або кредиту.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати «Зарплата і Управління Персоналом для України» підготовляє всі необхідні уніфіковані форми обліку праці і заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють одержати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки; розрахунково-платіжні відомості (Форми П-6, П-7, довільна динамічна форма);
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утриманнях і таке інше.
Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм. Наприклад, «Аналіз неявок» дозволяє проаналізувати в одній обробці всі зареєстровані кадровиком відхилення, як-от відпустки, лікарняні, накази на оплату за середнім заробітком і відразу ж ввести відповідні нарахування.

Передбачений звіт для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, а й оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівниках. Є «Звід відрахувань до фондів» з докладною інформацією по розрахованих відрахуваннях, ставках і базах, за якими вони були розраховані. Є можливість аналізу стану взаєморозрахунків з працівниками організацій з точністю до співробітника, місяця нарахування і рахунку обліку заборгованості.
Обчислення регламентованих податків
+
«Зарплата і Управління Персоналом для України» забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Система побудови звітів дозволяє виконувати аналіз інформації про податки і збори в різних розрізах, наприклад аналіз сукупного доходу працівників у розрізі видів доходу, суми утриманого ПДФО та суми перерахованого до бюджету за будь-який період.

Гнучка реалізація обліку нарахованої зарплати і податків дозволяє довільним чином налаштувати порядок відображення цих сум у витратах підприємства, і автоматично передати ці дані в програму «BAS Бухгалтерія. ПРОФ». Для контролю відображення зарплати в регламентованому обліку можна скористатися звітом «Віддзеркалення зарплати в регламентованому обліку».

В прикладному рішенні підтримується обмін данніми з «BAS Бухгалтерія. ПРОФ».
Регламентована звітність
+
За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням * .xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності FREDO Звіт. Сервіс FREDO Звіт надає наступні можливості:

 • шифрування і підпису документів електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • формування та подача регламентованої звітності в різні державні органи, в тому числі, через «Єдине вікно»;
 • перевірка заповнення документа (за допомогою вбудованих камеральних перевірок), друк або збереження документа на електронних носіях;
 • дистанційна (за наявності Інтернет) відправка звітів до контролюючих органів та отримання квитанцій про доставку звітів за призначенням;
 • реєстрація податкових документів в ЄРПН, перевірка реєстрації податкових документів в ЄРПН, отримання зареєстрованих податкових документів з ЄРПН;
 • обмін податковими документами між контрагентами;
 • отримання довідки про стан рахунку ПДВ;
 • пакетна обробка документів.
Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс FREDO Звіт.

Тісна інтеграція сервісу FREDO Звіт з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу FREDO Звіт в програмі.
Сервісні можливості
+
«Зарплата и Управління Персоналом для України» також включає наступні сервісні можливості:

 • Робота з розподіленими інформаційними базами (тільки у версії ПРОФ);
 • Повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.). Пошук виконується з урахуванням морфології;
 • Завантаження курсу валют з Інтернету;
 • Підготовка листа до відділу технічної підтримки;
 • Вбудований поштовий клієнт;
 • Автоматична перевірка і установка оновлень «Зарплата и Управління Персоналом для України» через Інтернет;
 • Механізм завдань користувача. Завдання користувача можуть створюватися автоматично регламентним завданням.
Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання сервера платформи.

Звертаємо увагу, сервер МІНІ на 5 підключень рекомендується використовувати для віддаленої, а не для основної інформаційної бази.

Базова версія може працювати тільки в режимі одного, тому для цієї версії не можуть використовуватися додаткові клієнтські ліцензії для розширення кількості робочих місць, а також ліцензія на сервер.

Зареєстровані користувачі програмного продукту «Зарплата і Управління Персоналом для України», що мають діючий договір ІТС, можуть замінити програмний захист основної поставки на апаратний.
Базова версія «Зарплата и Управління Персоналом для України» має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

 • Не підтримується ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • Одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • Не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • Не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
 • Не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • Не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер.
Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з'являться інші задачі, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму «Зарплата і Управління Персоналом для України», яка не мають зазначених обмежень.
Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія
Назва продукту
Вартість
Зарплата і Управління Персоналом для України
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
2 240 грн
8 400 грн
3 300 грн
11 610 грн
22 290 грн
100 500 грн
42 360 грн
Щоб прорахувати остаточну вартість - зверніться до спеціаліста заповнивши форму тут
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
183 600 грн
906 000 грн
546 000 грн
Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів «Зарплата і Управління Персоналом для України» здійснюється Лінією консультацій при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:

 • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
 • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
  • за телефонами +380 (44) 222-72-10, +380 (44) 222-72-45
  • електронній пошті: [email protected]
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи «1С: Підприємство», а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu ;
 • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу http://its.1c.ua/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.
Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

Зарплата і Управління Персоналом для України

Працюй з Зарплата і Управління Персоналом для України без залежності від робочого місця.
Реєстрація потребує менше хвилини
Дану конфігурацію можна розмістити у хмарі.
Послуги
Завантажити
Техпідтримка 24/7
Платіжні системи
Бізнес
Про нас
Обслуговування BAS