ТОВ «БІЗНЕС-ПРОФ»
телефон: +38 (0800) 33-23-42
сайт: www.42clouds.pro
e-mail: [email protected]

УГОДА ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-ПРОФ» (Далі - Компанія), в особі Директора виконавчого Жолудєвої О.В., що діє на підставі, довіреності пропонує будь-якій дієздатній фізичній або юридичній особі __________, спільно іменовані Сторонами, а окремо - Сторона, укласти цю Угоду на умовах, викладених нижче.
I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Ця Угода є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. За згодою сторін вона може бути укладена у письмовому вигляді.

1.2. Послуги - послуги, що надаються Клієнту Компанією в рамках Угоди.

1.3. Сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, із стартовою сторінкою (за допомогою якої може бути здійснений доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту) за адресою https://42clouds.pro

1.4. До складу Сайту входить також Панель управління, за допомогою якої здійснюється автоматизована взаємодія Сторін.

1.5. Сервіс - комплекс програмних інструментів, функцій, управління якими є на Сайті, з використанням яких Компанія передає Клієнту права на Програми і надає послуги, передбачені цією Угодою.

1.6. Програма - комплекс програм для ЕОМ, баз даних і документації в електронній формі, який є об'єктом авторського права і охороняється законом.

1.7. Датацентр - інформаційний комплекс, обладнаний відповідно до міжнародних вимог до центрів обробки даних Tier2 (або вище), підключений до мережі Інтернет.

1.8. Користувачі - особи, зазначені Клієнтом при заповненні реєстраційної форми в якості осіб, уповноважених для роботи з Сервісами.

1.9. Тариф - правило розрахунку винагороди за користування сервісами та ціни надані Послуги. Діючі Тарифи опубліковані на Сайті за адресою https://42clouds.pro/rates

II. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Компанія, маючи відповідні повноваження від правовласника чи інших уповноважених осіб, зобов'язується надати (передати) Клієнту невиключні права на використання Програм, в межах та у спосіб зазначеними в Угоді, а Клієнт зобов'язується прийняти передані права та оплатити винагороду.

2.2. Компанія надає Клієнту права на використання Програм мережевим способом через мережу Інтернет, включаючи право на їх запуск, відтворення і зберігання копій баз даних Програм.

2.3. Запуск і відтворення Програм обмежені межами устаткування Датацентру, на якому записані (встановлені) Програми, і вони не можуть бути скопійовані в пам'ять ЕОМ користувачів. При цьому доступ до Програм і результатами їх функціонування можливий по електронних каналах зв'язку через мережу Інтернет.

2.4. Вищевказані права передаються на обмежений у часі термін, відповідно до обраного і оплаченого Тарифу.

2.5. Вищевказані права передаються на необмежену територію користування .

2.6. Перелік Програм, на які передаються вищевказані права, вказується Клієнтом в Панелі управління на Сайті.

За запитом Клієнта Компанія надає Послуги, пов'язані з експлуатацією Програм (консультування, обслуговування та ін.), а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити їх.
III. СТАТУС УГОДИ
3.1. Угода є ліцензійним договором згідно зі ст. 1109 Цивільного кодексу України.

3.2. Угода є також договором надання послуг, згідно зі ст. 901 Цивільного Кодексу України.

3.3. Умови цієї Угоди є обов'язковими для виконання Сторонами. Правовідносини між Сторонами також можуть регулюватися спеціальними правилами, розміщеними у відкритому доступі у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

3.4. Клієнт зобов'язаний повністю ознайомитися з Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом Угоди. Відсутність підписаного між Сторонами примірника Угоди на паперовому носії не є підставою вважати Угода неукладеним.

3.5. Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Компанія має право змінювати, доповнювати та/або відкликати Угоду в односторонньому порядку без попереднього повідомлення. Чинна редакція Угоди розміщується в мережі Інтернет за адресою: https://42clouds.pro/agreement. Компанія сповіщає Клієнтів про зміни в Угоді по електронній пошті, зазначеній у Формі реєстрації.

3.6. Здійснення оплат або продовження використання Клієнтом прав на Програми або Послуги після внесення змін і/або доповнень до Угоди означає повне і беззастережне прийняття і згоду Клієнта з такими змінами та/або доповненнями.

У разі незгоди Клієнта з Угодою або його оновленнями, він зобов'язаний відмовитися від отримання прав на Програми і/або Послуг.
IV. РЕЄСТРАЦІЯ
4.1. Реєстрація Клієнта на Сайті є добровільною і здійснюється Клієнтом за адресою в мережі Інтернет: https://cp.42clouds.com/signup/.

4.2. Особа, яка зареєструвала Клієнта (від імені Клієнта), заявляє і підтверджує наявність у нього повноважень на укладення подібних угод від імені та в інтересах Клієнта.

4.3. При реєстрації на Сайті Клієнт зобов'язаний вказати в реєстраційній формі унікальний логін і пароль доступу до Сайту, а також дійсні контактні дані (мобільний телефон, електронна пошта). Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Клієнта додаткову інформацію. Реєстраційна форма може містити додаткові засоби і/або вимагати додаткові дії для захисту від автоматичної реєстрації.

4.4. При реєстрації Клієнт погоджується з Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов'язки.

4.5. Використання Клієнтом Сайту, Програм і/або Послуг має на увазі згоду Клієнта на передачу, обробку та зберігання всієї переданої їм інформації.

4.6. Всі операції з використанням логіна і пароля Клієнта вважаються здійсненими Клієнтом. Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Клієнта третіми особами, якщо доведе, що подібне використання сталося не з її вини.

4.7. Для виконання Угоди Клієнт передає Компанії свої персональні дані і дає згоду на їх обробку відповідно до закону України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» на умовах і для цілей цієї Угоди.

Компанія обробляє тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг.
V. ЛІЦЕНЗУВАННЯ
5.1. Всі Програми на Сайті розміщені особами, які мають на те повноваження, з метою надання права використання і мережевого доступу Клієнтам, в тому числі через мережу Інтернет.

5.2. Передача прав на Програми в рамках Угоди не підлягає обов'язковій державній реєстрації.

5.3. Діяльність з надання Послуг в рамках Угоди не підлягає обов'язковому державному ліцензуванню і сертифікації.

5.4. Виняткові права на Програми належать їхнім законним правовласникам, і не передаються в рамках Угоди.

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРАВ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1 Клієнт самостійно вибирає Програми, на які отримує права, і вид Послуги або пакет Послуг із запропонованих Компанією, шляхом вибору сервісів на Сайті (в Панелі управління).

6.2 Даною Угодою встановлюється наступний порядок використання Програм і/або надання Послуг:

6.2.1. Надання Користувачам доступу до екземплярів Програм через мережу Інтернет для їх використання, виконання в Датацентрі і збереження своїх баз даних там же. Надання Користувачам доступу полягає в наданні Клієнту параметрів з'єднань (наприклад: IP-адреса, URL), при встановленні яких і введенні унікального логіна і пароля, Користувач може запустити Програму в Датацентрі і отримати доступ до її інтерфейсу.

6.2.2. Програми запускаються в Датацентрі, забезпеченому безперебійним енергопостачанням, кондиціонуванням та іншими технічними умовами для нормального функціонування обладнання. Компанія забезпечує захист брандмауером усіх зовнішніх комунікаційних з'єднань Датацентрі, захист від несанкціонованого доступу до баз даних і безпеку баз даних в разі аварій.

6.2.3. Програми запускаються в Датацентрі, на обладнанні, якого Компанією підтримується оновлення і підтримання в працездатності операційних систем, антивірусного та іншого спеціалізованого програмного забезпечення, встановлених на обладнанні Датацентру.

6.2.4. Забезпечується швидкість підключення мережі Інтернет до Програм в Датацентрі не менше 10 Мбіт/с для вхідного і вихідного трафіку.

6.2.5. Доступ користувачів до персональних розділів Сайту і Програмами виконується по захищеному протоколу доступу HTTPS, або за допомогою «Віддаленого робочого столу», або за допомогою інших захищених з'єднань.

6.2.6. Об'єм дискового простору визначається згідно Тарифу. На дисковому просторі зберігаються створювані Клієнтом файли і бази даних Програм.

6.2.7. Програми запускаються на обладнанні Датацентру і не копіюються на обладнання користувачів. При цьому бази даних Програм дозволяється копіювати на комп'ютери користувачів, з урахуванням положень цієї Угоди.

6.3 Права на Програми передаються на обмежений термін. Якщо окремо не зазначено інше, одиницею виміру терміну надання прав на Програми є календарний місяць (з 00 годин 01 хвилини першого числа місяця до 23 години 59 хвилин останнього числа місяця

6.4 Часовий регламент надання прав на Програми:

6.4.1 Компанія забезпечує доступність сервісів на період, на який передаються права і надаються Послуги відповідно до цієї Угоди.

6.4.2 Доступність сервісів становить не менше 99,0% від всього часу протягом календарного місяця.

6.4.3 Для виконання робіт з профілактики і розвитку інфраструктури Компанія має право проводити технічні роботи. Допустима тривалість проведення планових технічних робіт - не більше 120 хвилин.

6.4.4 Повідомлення про проведення планових технічних робіт надсилається Клієнтам за 1 добу до дати проведення. Планові технологічні перерви проводяться не частіше, ніж 1 раз в 5 діб. Час проведення планових технологічних перерв: з 01:00 до 04:00 за київським часом.

6.5 Права та Послуги вважаються наданими з моменту:

6.5.1. Для прав на Програми і надані Послуги, що мають регулярний характер - початок відповідного календарного місяця, в якому або на який були запитані права на Програми і/або Послуги, або момент запиту прав на Програми і/або надання Послуг протягом даного місяця (в залежності від того, що станеться раніше).

6.5.2. Для Послуг, що мають нерегулярний характер - початок виконання Компанією запитаної Послуги, за запитом Клієнта.

6.6. За фактом надання прав на Програми Сторони можуть складати щомісячний акт прийому-передачі прав. Запит Клієнта на отримання прав на Програми в Панелі управління на Сайті і надання Клієнту мережевої адреси (файлу/ключів) для доступу є безумовним підтвердженням, що всі замовлені права на Програми передані Компанією та прийняті Клієнтом в повному обсязі і належному вигляді.

6.7. За фактом надання Послуг Сторони можуть складати акт виконаних робіт. Послуги вважаються наданими в повному обсязі і в належному вигляді, а також прийнятими Клієнтом, якщо інше не випливає з письмової претензії, спрямованої Клієнтом Компанії протягом 3 робочих днів з моменту завершення надання послуги.

6.8. Оригінали актів, підписані Компанією, направляються Клієнту на його запит поштою за вказаною ним поштовою адресою протягом 5 робочих днів з моменту завершення надання Послуг або отримання відповідного запиту Клієнта (в залежності від того, що станеться пізніше).

6.9. Наявність обраних Клієнтом Програм і/або Послуг, що мають регулярну періодичність надання, на початок календарного місяця (періоду), означає згоду Клієнта з передачею/наданням та оплатою всіх прав на результати виконання програми та/або Послуги протягом відповідного місяця (періоду).

6.10. Надання прав на Програми і надання Послуг в наступаючому місяці означає згоду Клієнта з прийманням всіх раніше переданих прав на Програми та надані Послуги в попередньому(іх) місяці(ах), в повному обсязі і в належному вигляді.

6.11. Несплата Клієнтом прав на Програми і/або Послуги на наступний календарний місяць (період), вважається відмовою Клієнта від отримання прав на Програми і/або результатів надання Послуг з наступного місяця (періоду), до моменту відновлення оплати за них.

6.12. У разі припинення оплати прав на Програми, при відсутності оплати за Послуги з надання дискового простору, файли і бази даних Клієнта та їх резервні копії зберігаються протягом 45 днів з моменту закінчення оплаченого періоду. Протягом цього терміну Клієнт отримує право на отримання до них доступу після оплати вартості Послуг з надання дискового простору. Після закінчення цього терміну і неотримання оплати Компанія має право безповоротно видалити всі файли, бази даних Клієнта та їх резервні копії.

Відмова від Послуг або зміна набору Послуг, так само, як і відмова від прав на Програми або зміна набору Програм, виконуються через електронну форму в Панелі управління на Сайті, відповідно до Тарифів Компанії.
VII. РОЗРАХУНОК ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ТА ЦІНИ НА НАДАНІ ПОСЛУГИ
7.1 Розрахунковим періодом визначення розміру ліцензійної винагороди і ціни надання Послуг, що мають регулярний характер, є календарний місяць (з 00 годин 01 хвилини 1-го числа місяця по 23 години 59 хвилин останнього числа місяця), якщо Сторонами не обумовлено інше.

7.2 Ліцензійна винагорода за права на Програми і ціна Послуг, що мають регулярний характер, за умови фактичного використання відповідних прав на Програми або Послуги протягом календарного місяця або завершення їх фактичного використання до закінчення календарного місяця, встановлюється як за цілий місяць, згідно Тарифу.

7.3 У разі порушення Компанією умов, зазначених в пп. 6.2, 6.3 і 6.5, Клієнт має право заявити про таке порушення у відділ підтримки Компанії в день, коли відбулося це порушення. Компанія зобов'язана розглянути заяву Клієнта та за наявності достатніх підстав для перерахунку розміру ліцензійної винагороди, і направити Клієнту скоригований акт прийому-передачі прав, а Клієнт зобов'язаний прийняти і підписати його. За кожну добу, в які було зафіксовано порушення, розмір ліцензійної винагороди знижується на 1/30 від вартості Тарифу за 1 місяць. Компанія здійснює перерахунок і нарахування грошових коштів на внутрішній рахунок Клієнта в Компанії щомісяця, за результатами минулого місяця.

7.4 Надання оновлень конфігурацій до Програм, а також надання інших Послуг, пов'язаних з Програмами, може відбуватися на окремій платній основі, або входити в розмір ліцензійного винагороди за Угодою, відповідно до Тарифу.

7.5 Вартість надання оновлень типових конфігурацій включена в Тариф на відповідні Програми, що включенi в цей Тариф.

7.6 Всі розрахунки і оплати здійснюються в гривнях.
VIII. СПЛАТА ВИНАГОРОДИ
8.1 Сплата винагороди за передані права на Програми і надані Послуги здійснюється Клієнтом авансовими платежами за кожний наступний календарний місяць, якщо інше не передбачено відповідним Тарифом.

8.2 Послуги та Права на програми надаються у наступному розрахунковому місяці лише при наявності передоплати за весь пакет зазначених Клієнтом прав на Програми і/або Послуг на весь наступний місяць.

8.3 Грошові кошти зараховуються на внутрішній рахунок Клієнта на дату надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії.

8.4 У разі нестачі коштів на внутрішньому рахунку Клієнта до початку надання прав на Програми і надання Послуг, права на Програми не надаються і Послуги не надаються до моменту наявності достатнього обсягу грошових коштів.

8.5 У разі відмови від Угоди, Компанія повністю повертає Клієнту грошові кошти за ненадані права на Програми і/або Послуги, що знаходяться на внутрішньому рахунку Клієнта в Компанії.

8.6 Клієнт самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими або невірними реквізитами Компанії. Актуальні реквізити вказуються у цій Угоді.

8.7 Вибір і використання способу/форми оплати прав на Програми і/або Послуги проводиться Клієнтом на власний розсуд. Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність третіх осіб, які потягли за собою ненадходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії.
IX. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
9.1 Компанія має право:

9.1.1 В будь-який час змінювати оформлення і зміст Сайту.

9.1.2 Зберігати архівні копії раніше розміщеної інформації на Сайті протягом невизначеного терміну.

9.1.3 Здійснювати кількісний облік підключень користувачів Клієнта до Програм та інших сервісів з метою контролю сплаченого обсягу переданих прав на Програми. У разі здійснення Користувачем спроби підключення до Програми понад оплаченого числа одночасних підключень, Компанія має право відмовити в його підключенні, або при виявленні факту неоплачених підключень до Програми відключати неоплачені підключення. Тимчасова доступність більшої кількості підключень або сервісів, пов'язана з модифікацією механізму обліку сервісів, не означає прийняття Компанією на себе зобов'язань по передачі прав на неоплачене число підключень і сервісів, і Компанія має право відключити неоплачені підключення і сервіси.

9.1.4 Вносити зміни до складу і цін Тарифів, а також вносити зміни в порядок надання прав на Програми і надання Послуг, в тому числі на підставі аналізу претензій і побажань Клієнтів, починаючи з наступного місяця, але не раніше, ніж через 10 днів після відповідного попередження.

9.1.5 На вимогу законних правовласників Програм надавати їм дані про Клієнтів, які використовують їх Програми. До складу таких даних входять зазначені Клієнтом: найменування Клієнта, поштова адреса, перелік Програм і зареєстроване число користувачів.

9.1.6 Вимагати від Клієнтів подання документів, що підтверджують достовірність вказаних при реєстрації даних. Для фізичних осіб та індивідуальних підприємців такими є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Для юридичних осіб такими є документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи, а також повноваження особи, що діє від імені цієї юридичної особи.

9.1.7 Повідомляти зведену інформацію про результати використання Програм (таку, як кількість запусків, кількість операцій та інше), а також дані в узагальненому вигляді про клієнтську базу.

9.1.8 На вимогу законних правовласників Програм виключати згадки Програми на Сайті і припиняти надання Послуг, пов'язаних з використанням даної Програми, з поверненням Клієнтові невикористаної суми грошових коштів.

9.1.9 Видаляти екземпляри баз даних Програм, які використовувалися раніше Клієнтом, після закінчення терміну зберігання даних баз, зазначених в цій Угоді і Тарифах.

9.1.10 Припиняти надання прав на Програми і надання Послуг у разі порушення Клієнтом своїх зобов'язань за Угодою до моменту усунення Клієнтом такого порушення.

9.1.11 Відмовляти в наданні прав на Програми і/або Послуг особам, які використовують або мають намір використовувати Програми та/або Послуги в цілях, що порушують вимоги законодавства.

9.1.12 Вимагати від Клієнта виконання ним своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою.

9.2. Компанія зобов'язана:

9.2.1 Дотримуватись умов угоди.

9.2.2 Не змінювати прийняті на 01 число кожного місяця Тарифи на права на Програми і/або Послуги, що мають регулярний характер, протягом даного місяця. У разі зміни Тарифів повідомляти про них завчасно, не пізніше, ніж за 20 днів, шляхом оновлення інформації на Сайті.

9.2.3 Повідомити Клієнту про зміну Тарифів або суттєві зміни в спосіб і порядок надання прав на Програми і надання Послуг електронним повідомленням по вказаним ним адресами електронної пошти.

9.2.4 Вести облік використання/споживання та оплати прав на Програми і/або Послуг Клієнтами, і надавати Клієнтам доступ до даної звітності через Панель управління на Сайті.

9.2.5 Своєчасно перераховувати з внутрішнього рахунку Клієнта кошти в оплату прав на Програми і/або Послуги.

9.2.6 Розглядати претензії Клієнта в разі порушення умов надання прав на Програми або надання Послуг, відповідно до цієї Угоди і в разі її визнання здійснювати компенсацію Клієнту.

9.2.7 Зберігати конфіденційність всіх баз даних Клієнта та забезпечувати їх захист від несанкціонованого доступу третіх осіб.

9.2.8 У міру виходу і отримання від Постачальників Програм оновлень до них розміщувати їх для доступу Клієнтам, які мають сплачений (діючий) Тариф на відповідні Програми.

9.2.9 Дотримуватись авторських та інших виняткових прав на програмне забезпечення, що використовується при передачі прав на Програми і надання Послуг програмного забезпечення.

9.2.10 Не порушувати авторських та інших законних прав третіх осіб при наданні прав на Програми і/або Послуг.

9.2.11 Редагувати або видаляти розміщені на Сайті матеріали і Програми на вимогу їх законного правовласника.

Не вносити зміни до Програм, якщо такі зміни не передбачені або не дозволені законним правовласником.
X. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА
10.1 Клієнт має право:

10.1.1 Обирати будь-які із запропонованих на Сайті Програм, вибирати права на Програми і/або Послуги, оплачувати їх, використовувати Програми і Послуги, відповідно до цієї Угоди.

10.1.2 Вимагати від Компанії виконання нею своїх зобов'язань, зазначених в главі X цієї Угоди.

10.1.3 Створювати резервні копії баз даних (конфігурацій) Програм на носії Клієнта (користувачів) або носії Компанії (в обсязі, відповідно до оплаченого Тарифу). При цьому забороняється будь-яке поширення копій баз даних (конфігурацій) Програм третім особам. Використання копій баз даних (конфігурацій) Програм можливо тільки за допомогою Програм, права на використання яких отримано Клієнтом щодо Угоди, або в разі іншого придбання Клієнтом прав на таке використання у їх законного правовласника, що не є предметом Угоди.

10.1.4 Налаштовувати Програми для своїх потреб в документованих межах.

10.1.5 Завантажувати на Сайт свої екземпляри конфігурацій (баз даних) для Програм, якщо це не вимагає додаткового ліцензування у їх законного правовласника, і не порушує чиїхось авторських та інших виняткових прав. При завантаженні на Сайт своїх примірників конфігурацій (баз даних) для Програм, Клієнт гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями для розміщення і використання даної інформації і даних конфігурацій (баз даних) для Програм, а також що не порушує будь-яких авторських і інших прав.

10.1.6 Самостійно робити вивантаження своїх баз на зовнішні ресурси або на сторонні хмарні сховища. Вивантаження інформаційних баз за допомогою техпідтримки здійснюється тільки після надання письмового підтвердження Клієнта на офіційному бланку компанії з підписом і завіреної мокрою печаткою керівника (скан-копія) на e-mail [email protected]

10.1.7 Самостійно або за допомогою техпідтримки відновлювати бази з архіву в рамках облікового запису.

10.1.8 Самостійно додавати, видаляти і переносити бази в інший обліковий запис. Видалення і перенесення інформаційних баз в інші аккаунти за допомогою техпідтримки здійснюється після надання письмового підтвердження Клієнта на офіційному бланку компанії з підписом і завіреної мокрою печаткою керівника (скан-копія) на e-mail [email protected].

10.1.9 Отримувати знижки, згідно з Тарифами та спеціальним акціям Компанії.

10.1.10 Розірвати Угоду в односторонньому порядку і відмовитися від отримання прав на Програми і/або Послуг і повністю повернути невикористані кошти за ненадані права на Програми Послуги, що знаходяться на внутрішньому рахунку Клієнта в Компанії.

10.1.11 При відмові від прав на Програми і/або Послуг отримати бази даних використовувалися Програм, протягом оплаченого строку користування правами на Програми і/або Послугами (в тому числі з надання дискового простору).

10.2 Клиєнт зобов'язаний:

10.2.1 Використовувати Сайт, Програми та/або Послуги тільки в законних цілях.

10.2.2 Дотримуватися умов Угоди, доносити його істотні умови до відома своїх користувачів та вживати всіх можливих заходів для виконання ними умов Угоди.

10.2.3 Дотримуватися технічних вимог, зазначених на Сайті в розділі «Підтримка», а також додаткові технічні вимоги Програм до комп'ютерів, якщо будь-яка частина Програми виконується на комп'ютері Користувача. У разі виникнення технічних питань, від Клієнта може знадобитися виконання додаткових рекомендацій по підключенню до Програм та їх налаштування, а також надання необхідних відомостей, що не містять персональних даних, для виконання Компанією своїх зобов'язань.

10.2.4 Вказувати в Панелі управління на Сайті дійсні контакти Клієнта (співробітників Клієнта) для оперативного зв'язку і вирішення питань.

10.2.5 Не передавати третім особам логін і пароль для доступу до Сайту, інші важливі параметри підключення, а також логіни і паролі користувачів до примірників Програм. У разі виявлення факту або підозр у несанкціонованому доступі до Панелі управління на Сайті або Програмами (в тому числі несподівана відмова у вході під раніше діючим паролем) негайно змінити пароль, а також повідомити Компанію.

10.2.6 Виконувати самостійно настройку логінів і паролів, прав доступу користувачів і інші адміністративні дії в Програмах. Клієнт зобов'язаний самостійно встановлювати і контролювати доступ до їх вмісту, що вводиться і редагованому за допомогою використання Програм.

10.2.7 Самостійно стежити за станом і своєчасним поповненням коштів на внутрішньому рахунку Клієнта в Компанії через Панель управління на Сайті.

Самостійно контролювати формування на Сайті (через Панель управління) і отримання документації, необхідної для бухгалтерського обліку Клієнта (акти виконаних робіт та інше).
XI. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
11.1. Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом і третіми особами за:

11.11.1 Розголошення інформації, яке виникло з вини Клієнта, або стало необхідним у рамках законодавства України або країни розміщення даних, за запитом уповноважених державних органів.

11.11.2 Будь-які прямі і непрямі результати, отримані Клієнтом (Користувачами) в ході використання Програм, які надаються тільки на умовах "як є". Клієнт використовує інформацію і Програми добровільно, з умовою повного прийняття на себе усіх ризиків і наслідків, пов'язаних з їх використанням.

11.11.3 Будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду, нанесену честі, гідності або діловій репутації, викликану у зв'язку з використанням Сайту, Програм і пов'язаних з ними Послуг.

11.11.4 Будь-які дії або бездіяльність Клієнта (і його Користувачів) і третіх осіб, включаючи збиток будь-якого роду, отриманий в результаті цих дій або бездіяльності.

11.11.5 Будь-які взаємовідносини і результати, які можуть виникнути у Клієнтів з третіми особами, у тому числі з використанням Сайту і Програм.

11.2 Клієнт використовує матеріали Сайту, Програми і/або Послуги Компанії на свій власний ризик, і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання вказаних матеріалів і результатів роботи Програм і надання Послуг. Програми і інформація, розміщена Постачальниками, не перевіряються Компанією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т. i.).

11.3 У разі порушення Компанією умов надання прав на Програми і надання Послуг, згідно з главою VI, максимальний розмір відповідальності Компанії обмежений сплаченою Клієнтом винагородою за надані права на Програми і ціною цієї Послуги.

11.4 Для прав на Програми і/або Послуги, що носять регулярний характер, максимальний розмір відповідальності Компанії обмежений сплаченим Клієнтом винагородою за права на Програми і надання цієї Послуги в місяці, коли Компанія припустила порушення умов справжньої Угоди.

Компанія звільняється від відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин форс-мажор, включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, масові відключення електроенергії, громадянські заворушення і безлади
XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Дана Угода набуває чинності з моменту реєстрації Клієнта на Сайті і діє до моменту повного фактичного виконання Сторонами своїх зобов'язань або до моменту вступу в силу нової редакції Угоди про передачу прав і про надання послуг.
XIII. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ
ТОВ «БІЗНЕС-ПРОФ»

Код ЕДРПОУ: 37654948

Юридична адреса: 40004, Україна, г.Суми, вул. Реміснича, буд. 35-2
Поштова адреса: 40004, Україна, г.Суми, вул. Реміснича, буд. 35-2

Р/р UA373808050000000026009332517 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в м. Києві,

МФО 380805

Тел.: +38 (0800) 33-23-42

E-mail: [email protected]

Директор виконавчий Жолудева О.В.
Послуги
Завантажити
Техпідтримка 24/7
Платіжні системи
Бізнес
Про нас
Обслуговування BAS