BAS Малий бізнес

«BAS Малий бізнес» — це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.
*Під час підключення оберіть будь-якого користувача, поле "Пароль" залиште порожнім.
Маркетинг і продажі
«BAS Малий бізнес» підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:
 • реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства;
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа;
 • реєстрація видів знижок і націнок;
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення.
У програмі підтримується:
 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін;
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист;
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури.
Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.
Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в «BAS Малий бізнес» здійснюються операціями:
 • реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів;
 • реєстрація договорів з покупцями;
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками — вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо;
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість);
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат);
 • об'єднання замовлень покупців в проекти;
 • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво;
 • відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.
Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.
Роздрібні продажі
«BAS Малий бізнес» може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.
Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.
Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників
Постачання і закупівлі
«BAS Малий бізнес» забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:
 • реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками — вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • формування графіків постачань;
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам.
Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:
 • надходження за плату від контрагента;
 • придбання підзвітною особою;
 • прийом на реалізацію від комісіонера;
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.
Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.
Запаси і склад
Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:
 • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів;
 • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо);
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби);
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців);
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери);
 • друк етикеток і цінників.
Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації — оприбутковування і списання запасів.
Роботи, послуги, виробництво
«BAS Малий бізнес» підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.
План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг — замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.
Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:
 • можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців;
 • за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих;
 • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців.
Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю — наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:
 • відрядні наряди — використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;
 • завдання на роботу — використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.
Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:
 • облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, — може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску;
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.
Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).
Грошові кошти
Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:
 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;
 • оформлення первинних документів банку та каси;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • формування платіжного календаря;
 • інтеграція з системою «клієнт-банк».
Зарплата і персонал
«BAS Малий бізнес» підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:
 • оформлення прийому на роботу;
 • кадрове переміщення;
 • звільнення персоналу.
Можливості щодо розрахунку заробітної плати:
 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом «Нарахування зарплати»;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам;
 • облік робочого часу — використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період.
У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.
Майно
«BAS Малий бізнес» забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:
 • прийняття до обліку, зміна параметрів;
 • розрахунок амортизації;
 • продаж і списання.
Фінанси
У програмі «BAS Малий бізнес» реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.
Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.
Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.
Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:
 • управлінський баланс;
 • звіт про прибутки і збитки;
 • звіт про рух грошових коштів.
У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):
 • прогнозний баланс;
 • бюджет прибутків і збитків;
 • бюджет руху грошових коштів.
Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений «Монітор керівника», в якому зведені основні показники:
 • залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства;
 • дебіторська заборгованість — загальна, прострочена;
 • кредиторська заборгованість — загальна, прострочена;
 • прибутки і збитки;
 • прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг;
 • прострочені зобов'язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг.
Додатково можна отримати наступну інформацію:
 • загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);
 • грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період;
 • дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу;
 • кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу.
Аналітичні звіти
Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.
Налаштування параметрів обліку
В процесі налаштування здійснюється:
 • реєстрація інформації по організаціях підприємства;
 • реєстрація структури підприємства — підрозділів, складів;
 • налаштування параметрів обліку;
 • налаштування сервісних функцій;
 • введення початкових даних за розділами обліку.
«Помічник початку роботи» спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.
  Інтеграція з програмами «BAS Бухгалтерія», «BAS Роздрібна торгівля»
  Обмін даними з програмами «BAS Бухгалтерія» і «BAS Роздрібна торгівля» двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.
  Обмеження базової версії «BAS Малий бізнес»
  Базова версія «BAS Малий бізнес» має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:
  • не підтримує ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері;
  • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
  • не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця — реалізований тільки обмін з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт»;
  • не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
  • не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
  • не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
  • не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер.
  Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з'являться інші задачі, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму «BAS Малий бізнес» версії ПРОФ, яка не має зазначених обмежень.
  Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

  Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання сервера платформи.

  Звертаємо увагу, сервер МІНІ на 5 підключень рекомендується використовувати для віддаленої, а не для основної інформаційної бази.

  Базова версія може працювати тільки в режимі одного, тому для цієї версії не можуть використовуватися додаткові клієнтські ліцензії для розширення кількості робочих місць, а також ліцензія на сервер.
  BAS Малий бізнес. Базова
  BAS Малий бізнес. ПРОФ
  Назва продукту
  Вартість
  BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
  BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
  BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
  2 240 грн
  8 400 грн
  16 710 грн
  3 300 грн
  11 610 грн
  22 290 грн
  42 360 грн
  183 600 грн
  546 000 грн
  906 000 грн
  100 500 грн
  Щоб прорахувати остаточну вартість - зверніться до спеціаліста заповнивши форму тут
  BAS Малий бізнес. Базова
  BAS Малий бізнес. ПРОФ
  Назва продукту
  Вартість
  BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів
  BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
  BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
  BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
  2 240 грн
  8 400 грн
  16 710 грн
  3 300 грн
  11 610 грн
  22 290 грн
  42 360 грн
  183 600 грн
  546 000 грн
  906 000 грн
  100 500 грн
  Щоб прорахувати остаточну вартість - зверніться до спеціаліста заповнивши форму тут
  Підтримка зареєстрованих користувачів програмних продуктів «BAS Малий бізнес» здійснюється Лінією консультацій при наявності договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).
  При покупці будь-якої програми для автоматизації бізнесу (крім базових версій) користувачі мають право на пільговий період доступу до Інформаційної системи ІТС:
  • три місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати;
  • чотири місяці доступу до Інформаційної системи ІТС без додаткової оплати при оформленні доступу на 12 місяців за ціною 8 місяців.
  Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:
  • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою:
   • за телефонами +38 (044) 222-72-10, +38 (044) 222-72-45
   • електронній пошті: [email protected]
  • отримання оновлення платформи BAF і прикладних рішень BAS на сайті https://dl.bas-soft.eu
  • корисні сервіси, сучасні технології, перевірені рішення і нові можливості на сайті підтримки користувачів https://portal.bas-soft.eu/
  • цілодобовий доступ до офіційного інтернет-ресурсу https://its.bas-soft.eu/ , що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.
  Оновлення платформи BAF і прикладних рішень BAS публікуються на сайті https://dl.bas-soft.eu. Доступ на сайт здійснює за логіном і паролем доступу на Портал ІТС.
  Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

  Умови обслуговування базової версії «BAS Малий бізнес»

  Зареєстровані користувачі Базовою версії мають право на безкоштовне отримання:
  • послуг лінії консультацій по телефону та електронною поштою
  • оновлень програми і форм звітності на сайті підтримки користувачів або через партнерів САБ.
  Для отримання додаткової підтримки користувачі можуть оформити підписку на ІТС Україна.
  BAS Малий бізнес
  Працюй з BAS Малий бізнес без залежності від робочого місця та придбання ліцензій. Оновлення входять до вартості сервісу.
  Реєстрація потребує менше хвилини
  Дана конфігурація доступна в оренду.
  Послуги
  Завантажити
  Техпідтримка 24/7
  Платіжні системи
  Бізнес
  Про нас
  Обслуговування BAS